Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 28.11.2018 13:00
Plavecká hala Litvínov – návrh interiérů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 14.12.2018 11:00
K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H.Borovského v Litvínově, Janově
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 30.11.2018 12:00
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 29.10.2018 12:00
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 25.10.2018 12:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Oprava probarvené epoxidové podlahy-chodba přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 25.06.2018 12:00
Nákup nábytku do kabinetů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2018 16.05.2018 00:00
K1805 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 24.05.2018 10:00
Šatní skříně do MŠ - 14 samostatných pozic
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2018 10.05.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››