Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení velkoobjemových kontejnerů pro SD
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 02.08.2024 12:00
Dodávka posypové soli pro zimní údržbu
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 30.07.2024 12:00
Dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 29.07.2024 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Litvínov - 2. etapa
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 30.07.2024 10:00
Pořízení stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 31.07.2024 09:00
Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2024 16.07.2024 10:00
B2403 ZŠ Ruská - Komplexní rekonstrukce pavilonu B, Litvínov - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 10.07.2024 10:00
Obnova povrchu komunikace v ul. Lounická v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 20.06.2024 09.07.2024 09:00
Pasportizace budovy KOLDUM - střední trakt, č.p. 2180, Litvínov II
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2024 25.06.2024 13:00
Nákup IT techniky 2024
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2024 25.06.2024 12:00
Nová plavecká hala Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 08.12.2023 15.05.2024 09:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
všechny zakázky