Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 15.09.2020 12:00
Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova - doplnění prvků u Pilařského rybníka
podlimitní Hodnocení 02.09.2020 18.09.2020 09:00
V1902 Vybudování VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v ul. Žižkova a ul. Smetanova
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.08.2020 07.09.2020 11:00
Vybudování veřejného osvětlení v ul. Vilová, Podkrušnohorská v Janově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2020 04.09.2020 11:00
Městský hřbitov Litvínov - kolumbární zdi 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.08.2020 03.09.2020 11:00
Přestupní terminál Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2020 17.08.2020 11:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
Výměna filtrační náplně filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 22.06.2020 10:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Vyhodnoceno 07.05.2020 09.07.2020 09:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
všechny zakázky