Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava nádrže v areálu Lomská
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2023 27.09.2023 10:00
K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého – Ke Střelnici
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2023 27.09.2023 12:00
Rozšíření služeb pro čtenáře Městské knihovny Litvínov prostřednictvím výdejového i návratového boxu
Městská knihovna Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 22.09.2023 10:00
Ošetření chladících vod na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2023 13.09.2023 12:00
Projektová dokumentace - B2301 Stavební úpravy bytových domů „T", č. p. 1593 - 1594, ul. Podkrušnohorská, Litvínov
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 12.09.2023 10:00
Dotykové tablety a příslušenství pro Základní školu
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2023 08.09.2023 09:00
PASPORTIZACE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY SOUKENICKÁ 981, LITVÍNOV
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2023 11.08.2023 12:00
KYBEZ města Litvínov - síťové aktivní prvky
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2023 21.08.2023 08:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Litvínově - 1. etapa
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2023 30.06.2023 12:00
Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 07.04.2023 09:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 12.07.2022 10:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
Projektové dokumentace – fotbalový areál Lomská Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2022 21.03.2022 10:00
SH_2021_03_stavební práce komunitní učebny tělesné výchovy
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2021 02.08.2021 13:00
všechny zakázky