Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 07.04.2020 13:00
Veřejná zakázka – Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 – 2022, 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 06.04.2020 13:00
B2004 Výměna střešní krytiny na pavilonech ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 08.04.2020 11:00
K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování ul. Czedikova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2020 19.03.2020 11:00
VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2020 15.04.2020 10:00
VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V LITVÍNOVĚ - opakovaná zakázka
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2020 07.04.2020 10:00
B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p. 1589 v Litvínově - tělocvična
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 04.03.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – dokončení prací
podlimitní Vyhodnoceno 13.02.2020 16.03.2020 09:00
B2001 Stavební úpravy objektu družiny 3.ZŠ, č.p.1615, ul. PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 30.03.2020 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 07.02.2020 13:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - I.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2020 04.02.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 15.01.2020 19.02.2020 09:00
Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ v ul. Čapkova v Litvínově, č.p. 2035
podlimitní Vyhodnoceno 04.12.2019 16.01.2020 10:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
všechny zakázky