Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
K1805 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 26.03.2018 10:00
K1705 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody I.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2018 26.03.2018 12:00
Dodávky drogistického a hygienického zboží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2018 19.03.2018 10:00
K1806 Vytvoření parkovacích stání v ul. Čapkova a Vodní v Litvínově - studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2018 19.03.2018 12:00
B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2018 16.03.2018 12:00
Rozvoj areálu a rekonstrukce technologie koupaliště v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2018 29.03.2018 10:00
SH1801 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2018 03.04.2018 14:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2018 06.03.2018 11:00
Dodávky stožárů veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2018 01.03.2018 10:00
„PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA LITVÍNOVA“ – I. ETAPA
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2018 12.03.2018 13:00
B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, č.p.12, náměstí Míru - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 23.02.2018 12:00
O1601 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov, Janov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 26.02.2018 12:00
Podnájem restaurace v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.01.2018 20.02.2018 10:00
Sportovní hala Litvínov - očištění a nátěr vnitřní příhradové konstrukce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.01.2018 06.02.2018 10:00
Demolice stavby - pergola
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2017 05.01.2018 12:00
všechny zakázky