Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 22.04.2021 11:00
OPRAVY KOMUNIKACÍ V LITVÍNOVĚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2021 19.04.2021 11:00
B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2021 19.04.2021 11:00
K2112 Studie dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu, Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 14.04.2021 11:00
B2104 Stavební úpravy příjezdové komunikace a zpevněné plochy dvora ZŠ č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 12.04.2021 11:00
Nákup mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2021 09.04.2021 12:00
Modernizace kamerových bodů v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 09.04.2021 12:00
K1807 Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží v Litvínově, Hamru - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2021 07.04.2021 11:00
Oprava podlahy v chodbě dílen objektu BCL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 29.03.2021 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
podlimitní Hodnocení 03.03.2021 09.04.2021 09:00
Multifunkční sportovní aréna Litvínov – projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 22.02.2021 25.03.2021 09:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – 1.etapa
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 30.04.2021 12:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově – zajištění TDS
podlimitní Vyhodnoceno 21.01.2021 15.02.2021 09:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
nadlimitní Vyhodnoceno 18.12.2020 08.02.2021 09:00
DÁVKA ŽIDLÍ DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU CITADELA LITVÍNOV - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 19.01.2021 10:00
všechny zakázky