Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem vánočního osvětlení náměstí Míru v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2016 16.10.2016 11:00
Vodorovné dopravní značení 2016-2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 04.10.2016 10:00
Nákup nového užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2016 06.10.2016 12:00
Dodávka serverů a datového pole pro virtualizaci včetně implementace
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2016 29.09.2016 12:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu v Litvínově
podlimitní Hodnocení 13.09.2016 30.09.2016 09:00
Modernizace školní jídelny MŠ - vybavení konvektomatem
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2016 19.09.2016 12:00
Oprava chodníků z betonové zámkové dlažby v Litvínově, Ukrajinská
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2016 16.09.2016 10:00
K 1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2016 16.09.2016 10:00
Hlavní prohlídky mostů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2016 16.09.2016 10:00
Soutěž o návrh na řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2016 22.11.2016 13:00
K 1602 Rekonstrukce záchytného systému v ul. Sokolská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2016 08.09.2016 09:00
Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 20.08.2016 10.10.2016 10:00
Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2016 05.09.2016 09:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2016 26.08.2016 12:00
všechny zakázky