Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SH_2021_03_stavební práce komunitní učebny tělesné výchovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 02.08.2021 13:00
Nový sběrný dvůr a stavební úpravy hal č. 2,3 a 4 - brownfield Hamr - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2021 20.07.2021 11:00
Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínova
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.07.2021 21.07.2021 13:00
Demolice bytového domu v ul. Hamerská č.p.277-282 v Litvínově - Janově
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2021 11.08.2021 09:00
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2021 10.08.2021 09:00
Pronájem vánočního osvětlení náměstí Míru v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2021 09.07.2021 12:00
SH_2021_02_Posilovací zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 11.06.2021 14:00
SH_2021_01_Okna domova mládeže
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 08.06.2021 14:00
Zajištění vánočního jarmarku s programem v rámci Krušnohorských Vánoc 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2021 04.06.2021 11:00
Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr, Jandečkova č.p.20
podlimitní Hodnocení 06.05.2021 17.06.2021 09:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky – 1.etapa
nadlimitní Příjem nabídek 05.05.2021 10.08.2021 09:00
Oprava podlahy v chodbě dílen objektu BCL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 29.03.2021 10:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově – zajištění TDS
podlimitní Vyhodnoceno 21.01.2021 15.02.2021 09:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
nadlimitní Vyhodnoceno 18.12.2020 08.02.2021 09:00
DÁVKA ŽIDLÍ DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU CITADELA LITVÍNOV - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 19.01.2021 10:00
všechny zakázky