Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
K1702 Doplnění VO u domu č.p.912 v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2020 13.07.2020 11:00
Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 15.07.2020 09:00
Obnova povrchu komunikace ul. Studentská a opravy povrchu chodníků ul. Zahradní a ul. Jiráskova v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2020 10.07.2020 12:00
Technický klub - dodávka IT + robotika
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2020 18.07.2020 09:00
Datové deduplikační úložiště pro zálohování dat II
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2020 03.07.2020 12:00
V1903 Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 24.06.2020 11:00
„Oprava, výměna rozdělovače a sběrné otopné soustavy v Penzionu Automat“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 25.06.2020 10:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 25.06.2020 00:00
Výměna filtrační náplně filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 22.06.2020 10:00
K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2020 09.06.2020 11:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 09.07.2020 09:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 20.04.2020 10:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
všechny zakázky