Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA LITVÍNOVA“ – II. ETAPA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2019 10.06.2019 12:30
K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1902 Dopravní studie statické dopravy v ul. Hamerská, ul. Chemiků, ul. Mládežnická v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 04.06.2019 12:00
Stavební úpravy účelové komunikace ul. Dvořákova v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2019 24.05.2019 11:00
K1706 Stavební úpravy cyklostezky Litvínov - Záluží
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2019 13.05.2019 09:00
K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 26.04.2019 11:00
K1901 Modernizace autobusových zastávek - II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 26.04.2019 12:00
Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2019 26.04.2019 09:00
B1617 Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu 3.ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 29.03.2019 12:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2019 04.03.2019 11:00
Koupaliště Litvínov - výměna filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2019 12.02.2019 10:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2018 28.11.2018 13:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
všechny zakázky