Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B1602 Demolice 3-ti budov ubytoven U Bílého sloupu - revitalizace a ozelenění ploch
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 07.07.2017 10:00
B1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2017 29.06.2017 09:00
Soutěž o návrh na řešení výstavby nové smuteční síně v Litvínově včetně řešení širších vztahů
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2017 31.08.2017 13:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 12.06.2017 12:00
„RHB SO 001 – 1. NP, č. m. 1048 - 1057 – stavební úpravy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 14.06.2017 11:00
B1702 Sanace objektu ZŠ Litvínov - Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2017 08.06.2017 10:00
B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat a branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2017 02.06.2017 09:00
Nákup samojízdného pracovního stroje
podlimitní Hodnocení 11.05.2017 30.05.2017 10:00
Stavební úpravy 1. NP v objektu PNNP Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2017 10.05.2017 11:00
K1608 Stavební úpravy komunikací a VO ul. Janáčkova, Skalní v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2017 02.05.2017 10:00
Zajištění dodávek propanových kompozitních lahví
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2017 20.04.2017 13:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2017 12.04.2017 11:00
Pronájem multifunkčního černobílého tiskového zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2017 13.02.2017 10:00
Nákup základního lůžkového vybavení pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné lůžkové péče v Krušnohorské poliklinice s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2017 03.02.2017 14:00
Zpracování znaleckého posudku pro stavbu cyklostezky v areálu Nové Záluží v Hamru
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2016 13.01.2017 12:00
všechny zakázky