Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B1704 Modernizace ozvučení haly ZSIH, č.p. 1598, ul. S.K.Neumanna v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 26.10.2017 13:00
Doplnění kamerového bodu u multifunkčního hřiště, ul. PKH v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 25.10.2017 12:00
SPORTaS – pronájem restaurace v areálu národní házené v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2017 09.11.2017 10:00
Dodávka mrazicího boxu Schola Humanitas v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2017 23.10.2017 12:00
Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620-1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2017 24.10.2017 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2017 04.10.2017 11:00
Modernizace školní kuchyně MŠ Čapkova
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2017 27.09.2017 12:00
VYBAVENÍ INTERIÉRŮ 1. NP PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2017 29.09.2017 10:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace
podlimitní Vyhodnoceno 25.08.2017 22.09.2017 09:00
K1607 Stavební úpravy komunikací okrsek Gorkého (PKH) v Litvínově - I.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.08.2017 04.09.2017 10:00
Sportas – projektová dokumentace na rekonstrukci vzduchotechniky v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2017 25.07.2017 10:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova za rok 2017, 2018, 2019, včetně účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 12.07.2017 17:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2017 12.06.2017 12:00
„RHB SO 001 – 1. NP, č. m. 1048 - 1057 – stavební úpravy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 14.06.2017 11:00
Stavební úpravy 1. NP v objektu PNNP Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2017 10.05.2017 11:00
všechny zakázky