Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2018 28.08.2018 10:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 21.08.2018 12:00
B1802 Doplnění zábradlí na schodišti u objektu Citadely v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2018 22.08.2018 11:00
B1804 Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti objektu ZŠ speciální a Praktické školy, č.p.991, ul. Šafaříkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2018 17.08.2018 12:00
V1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2018 17.08.2018 11:00
Nákup bateriového komunálního vysavače s pojezdem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2018 14.08.2018 12:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 10.08.2018 10:00
Dodávka posypové soli na zimní údržbu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2018 14.08.2018 10:00
OPRAVA POŽÁRNÍHO VOZIDLA JSDH MĚSTA LITVÍNOVA
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2018 20.08.2018 07:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2018 08.08.2018 12:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Dodávka a montáž baru v objektu Citadela - truhlářské práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část venkovní vybavení - 2. zadávací řízení
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2018 11.07.2018 10:00
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část vnitřní vybavení - 2. zadávací řízení
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2018 13.07.2018 09:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
všechny zakázky