Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2016 12.12.2016 10:00
Revize v oblasti elektro, plynu, zdvihacích zařízení, požární bezpečnosti atd. pro město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2016 13.12.2016 11:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 13.12.2016 13:00
PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2016 09.12.2016 10:00
Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2016 23.11.2016 14:00
Zajištění údržby, servisu a pravidelných prohlídek městského kamerového dohlížecího systému v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2016 11.11.2016 12:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Horní, Vodní, Skalní v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.10.2016 02.11.2016 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
podlimitní Vyhodnoceno 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Soutěž o návrh na řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Hodnocení 30.08.2016 22.11.2016 13:00
Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace
podlimitní Hodnocení 20.08.2016 17.10.2016 13:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2016 27.06.2016 12:00
"Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2016"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2016 17.06.2016 11:00
všechny zakázky