Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy 1. NP v objektu PNNP Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2017 10.05.2017 11:00
K1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 02.05.2017 10:00
Obnova povrchů ocelových konstrukcí na ZS IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 28.04.2017 13:00
K1707 Dopravní křížení u Masarykova náměstí v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2017 28.04.2017 10:00
K1608 Stavební úpravy komunikací a VO ul. Janáčkova, Skalní v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2017 02.05.2017 10:00
Mobilní služby sítí elektronických komunikací pro město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2017 18.04.2017 12:00
K1612 Stavební úpravy chodníků ul. Na Kopci v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2017 24.04.2017 09:00
Zajištění dodávek propanových kompozitních lahví
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2017 20.04.2017 13:00
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2017 18.04.2017 09:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2017 12.04.2017 11:00
O1603 Stavební úpravy multifunkčního hřiště u 3.ZŠ, ul. PKH v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2017 18.04.2017 09:00
K1609 Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2017 13.04.2017 09:00
Obnova povrchů ocelových konstrukcí na ZS IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2017 31.03.2017 12:00
K1705 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody I.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2017 24.03.2017 10:00
B 1611 Modernizace vzduchotechniky 3.ZŠ, Podkrušnohorská 1589, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2017 09.03.2017 09:00
všechny zakázky