Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 29.10.2018 12:00
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 25.10.2018 12:00
Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínov pro rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 31.10.2018 13:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Dodávka auditního software pro monitoring interní bezpečnosti a jeho implementace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2018 02.10.2018 12:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2018 13.09.2018 10:00
Dodávka posypové soli na zimní údržbu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2018 14.08.2018 10:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Dodávka a montáž baru v objektu Citadela - truhlářské práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
Výměna podlahové krytiny ve společných prostorech penzionu Vodní 872
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2018 20.04.2018 10:00
Veřejná dražba objektu ul. Smetanova čp. 40, Litvínov – výběr dražebníka.
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2018 09.04.2018 11:00
SH1801 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2018 03.04.2018 14:00
všechny zakázky