Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce komunikací okrsek Gorkého v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.08.2016 08.09.2016 09:00
Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 20.08.2016 19.09.2016 09:00
Adaptace prostor 1. NP Penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2016 02.09.2016 09:00
Zimní stadion Ivana Hlinky, nové napájení - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2016 05.09.2016 09:00
Adaptace prostor 1. NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2016 02.09.2016 09:00
Sportovní hala Litvínov – tlaková kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2016 02.09.2016 09:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2016 24.08.2016 15:00
Zemní práce - havarijní oprava potrubí na koupališti v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2016 23.08.2016 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2016 16.08.2016 11:00
Ošetření chladících vod na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2016 16.08.2016 12:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2016 16.08.2016 12:00
Sportovní hala Litvínov - zastínění oken
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2016 05.08.2016 10:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2016 27.06.2016 12:00
"Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2016"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2016 17.06.2016 11:00
všechny zakázky