Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu v Litvínově 12.08.2016
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací 05.08.2016
Rekonstrukce komunikací okrsek Vilová, Litvínov 01.03.2016
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově 29.01.2016
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI 13.04.2015
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI - doplnění herních prvků 13.04.2015
Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015 - dodávka a montáž venkovních herních prvků – 2. zadávací řízení 03.04.2015
Dodávka tepelné energie pro VS 3. ZŠ a VS DM 3. ZŠ 12.03.2015
Rozšíření informačního systému GINIS 09.03.2015
Dodávka tepelné energie pro ZSIH 27.01.2015
Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově - stavební práce a dodávky 20.01.2015
Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015 26.12.2014
Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie (zateplení) 08.09.2014
Pořízení HW a SW pro aktivity 1-3 21.08.2014
Sportovní hala Litvínov - oprava vnitřních prostorů 19.08.2014
Revitalizace kulturního domu Citadela v Litvínově 14.08.2014
Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 14.08.2014
Revitalizace zeleně v Litvínově 12.06.2014
Sportovní hala Litvínov - zateplení 22.05.2014
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov 09.05.2014
Penzion pro seniory, ul. Vodní, Litvínov - realizace úspor energie (zateplení) 29.04.2014
Revitalizace zámku Valdštejnů v Litvínově - vícepráce č.1 13.03.2014
Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov 13.02.2014
Zateplení MŠ Sluníčko 11.02.2014