Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 29.10.2018 12:00
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 25.10.2018 12:00
Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínov pro rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 31.10.2018 13:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Dodávka auditního software pro monitoring interní bezpečnosti a jeho implementace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2018 02.10.2018 12:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2018 13.09.2018 10:00
V1702 Nový rozvaděč v Zámeckém parku, V1703 Nové VO v ul. Vodní č.p.872, V1704 Nové VO vnitrobloku ul. PKH č.p.1042-1048, 1620-1621 v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 12:00
B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 06.09.2018 12:00
B1804 Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti objektu ZŠ speciální a Praktické školy, č.p.991, ul. Šafaříkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 03.09.2018 12:00
Kompostéry pro občany města Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2018 12.09.2018 11:00
Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
podlimitní Zadáno 09.08.2018 28.08.2018 10:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2018 21.08.2018 12:00
V1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 17.08.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››