Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 07.04.2020 13:00
Veřejná zakázka – Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 – 2022, 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 06.04.2020 13:00
B2004 Výměna střešní krytiny na pavilonech ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 08.04.2020 11:00
K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování ul. Czedikova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2020 19.03.2020 11:00
B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p. 1589 v Litvínově - tělocvična
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 04.03.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – dokončení prací
podlimitní Vyhodnoceno 13.02.2020 16.03.2020 09:00
B2001 Stavební úpravy objektu družiny 3.ZŠ, č.p.1615, ul. PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 18.02.2020 11:00
B2002 Modernizace vzduchotechniky v kuchyni a školní jídelně SSZŠ, č.p.1617 ul. PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 17.02.2020 11:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 30.03.2020 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 07.02.2020 13:00
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině NN na období 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 21.01.2020 12:00
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině VN na období 2021 a 2022
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 21.01.2020 08:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - I.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2020 04.02.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova - I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 15.01.2020 19.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››