Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B2101 Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ Janov, č.p. 160, ul. Přátelství - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 11:00
Stavební úpravy administrativní budovy a přilehlé haly č.1 - regenerace brownfield Hamr 1.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2021 13.09.2021 11:00
Nový sběrný dvůr - brownfield Hamr - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2021 06.09.2021 11:00
Dodávka 10 kusů dřevěných prodejních stánků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2021 27.08.2021 08:00
Zpracování Komunikační strategie města Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 02.09.2021 23:59
PROCESNÍ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI VYBRANÝCH PROCESŮ ÚŘADU – ANALÝZA VYBRANÝCH PROCESŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2021 02.09.2021 23:59
Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 21.07.2021 13:00
Demolice bytového domu v ul. Hamerská č.p.277-282 v Litvínově - Janově
podlimitní Hodnocení 01.07.2021 11.08.2021 09:00
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
podlimitní Hodnocení 29.06.2021 10.08.2021 09:00
Doplnění zábradlí u objektu Citadely v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 12.07.2021 11:00
Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr, ul. Jandečkova č.p.20 - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 12.07.2021 11:00
Pronájem vánočního osvětlení náměstí Míru v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 09.07.2021 12:00
MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 18.06.2021 12:00
O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova - 2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 07.06.2021 11:00
B2101 ZŠ Janov - Stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, č.p.160, ul. Přátelství - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 21.05.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››