Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
<skrytý název>
nadlimitní Zahájena 19.08.2019 23.09.2019 14:00
B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul. Ruská v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 03.09.2019 12:00
Stavební úpravy autobusové zastávky v ul. Jiráskova v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 02.09.2019 12:00
Odstranění vad a nedodělků na díle B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 29.07.2019 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 01.08.2019 15:00
B1903 Prověření možnosti chlazení kancelářských prostor v budovách MěÚ Litvínov - studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2019 02.08.2019 12:00
B1803 Vybudování archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, č.p.1720 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2019 23.07.2019 12:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 20.06.2019 17.07.2019 09:00
Dodávka a instalace chytré lavičky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2019 08.07.2019 13:00
B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství č.p.160 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 12:00
Nový výtah pro penzion pro seniory č.p.2088 v ul. U Bílého sloupu v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2019 21.06.2019 10:00
PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA LITVÍNOVA“ – II. ETAPA
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 10.06.2019 12:30
K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››