Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2020 16.07.2020 11:00
K1702 Doplnění VO u domu č.p.912 v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2020 13.07.2020 11:00
Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 15.07.2020 09:00
Obnova povrchu komunikace ul. Studentská a opravy povrchu chodníků ul. Zahradní a ul. Jiráskova v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 10.07.2020 12:00
Technický klub - dodávka IT + robotika
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2020 18.07.2020 09:00
Datové deduplikační úložiště pro zálohování dat II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2020 03.07.2020 12:00
V1903 Vybudování VO ul. Šafaříkova (mezi č.p.2052-2058) v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 24.06.2020 11:00
K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova a Vodní v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2020 09.06.2020 11:00
B2003 Výměna střešní krytiny na objektech ZŠ Janov, č.p.160, ul. Přátelství - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2020 08.06.2020 11:00
K1802 Stavební úpravy komunikací, vybudování parkovacích stání a VO u sportovní haly a v lokalitě Koldom v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2020 01.06.2020 11:00
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Hodnocení 07.05.2020 09.07.2020 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu "Výstavba dopravního terminálu města Litvínov"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 14.05.2020 11:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 20.04.2020 10:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 07.04.2020 13:00
Veřejná zakázka – Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 – 2022, 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››