Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava nádrže v areálu Lomská
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2023 27.09.2023 10:00
K2210 Stavební úpravy schodiště Gorkého – Ke Střelnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2023 27.09.2023 12:00
Ošetření chladících vod na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2023 13.09.2023 12:00
Projektová dokumentace - B2301 Stavební úpravy bytových domů „T", č. p. 1593 - 1594, ul. Podkrušnohorská, Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2023 12.09.2023 10:00
Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině NN, VN na rok 2024
nadlimitní Zadáno 28.08.2023 31.08.2023 12:00
K1001 Okapový systém - most přes ul. Mezibořská
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 21.08.2023 10:00
PASPORTIZACE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY SOUKENICKÁ 981, LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.07.2023 11.08.2023 12:00
Přístřešek na železniční stanici SŽ v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 01.08.2023 14:00
KYBEZ města Litvínov - síťové aktivní prvky
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2023 21.08.2023 08:00
Změna č. 1 územního plánu Litvínov - standardizace územního plánu včetně věcné změny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 13.07.2023 10:00
MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO LITVÍNOV
podlimitní Zadáno 15.06.2023 13.07.2023 10:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Litvínově - 1. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 07.06.2023 30.06.2023 12:00
PASPORTIZACE BUDOV MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV V ROCE 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 06.06.2023 12:00
B2102 ZŠ Hamr - výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 06.06.2023 11:00
Modernizace MKDS v Litvínově 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 05.06.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››