Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná činnost architekta pro zpracování Záměru akce „Úprava náměstí Míru v Litvínově, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 11:00
Nová plavecká hala Litvínov - činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 27.05.2024 10:00
O2310 Veřejný amfiteátr v Pietním parku v Litvínově II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 15.05.2024 11:00
Činnost TDS pro stavbu „Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2024 09.05.2024 09:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Anglická a B. Němcové v Litvínově
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 15.05.2024 10:00
Nová plavecká hala Litvínov – technický dozor stavebníka
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 23.05.2024 09:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Soukenická a Šafaříkova v Litvínově
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 14.05.2024 10:00
Udržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově 2024/2025
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2024 02.05.2024 11:00
ZŠ Janov – stavební úpravy střech pavilonu A, A1, A2 a B
podlimitní Hodnocení 18.04.2024 07.05.2024 09:30
Šikmá schodišťová plošina v budově MěÚ Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2024 07.05.2024 09:00
KYBEZ města Litvínov – Centrální systém pro ověřování uživatelů a správu, monitoring aktivních prvků
nadlimitní Hodnocení 04.04.2024 10.05.2024 09:00
O2309 Hřbitov Litvínov – Kolumbární zdi - projektová dokumentace III
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2024 17.04.2024 10:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro období 2024 – 2025
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2024 19.04.2024 12:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2024 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 12.04.2024 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››