Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině NN na rok 2020
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 23.10.2019 00:00
Dodávka a montáž kamerového bodu Fajle
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 24.10.2019 00:00
O1802 Areál Koldům – revitalizace hřiště a veřejného prostranství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 04.11.2019 09:00
Stavební úpravy přístupových komunikací k objektu ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2019 30.09.2019 12:00
Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově - náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 23.09.2019 11:00
B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 11:00
Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov
podlimitní Zadáno 21.08.2019 09.09.2019 10:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
nadlimitní Zadáno 19.08.2019 23.09.2019 14:00
B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul. Ruská v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 03.09.2019 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
B1903 Prověření možnosti chlazení kancelářských prostor v budovách MěÚ Litvínov - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 02.08.2019 12:00
B1803 Vybudování archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, č.p.1720 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 23.07.2019 12:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
podlimitní Zadáno 20.06.2019 17.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››