Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce komunikace a chodníku v Litvínově, ul. Partyzánská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2014 10.02.2014 00:00
Rekonstrukce části komunikace ulice Vančurova, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2014 21.01.2014 00:00
Zajištění úklidových služeb pro MěÚ Litvínov na rok 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2013 03.12.2013 11:30
Revitalizace Zámeckého parku v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2013 18.11.2013 00:00
Revolvingový úvěr na financování projektů města Litvínova II.
podlimitní Zadáno 01.11.2013 02.01.2014 00:00
Dodávka osobních služebních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 25.10.2013 00:00
Úprava toku Janovského potoka nad ul. Podkrušnohorská, Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 25.10.2013 10:00
Rekonstrukce komunikací Čapkova, Ukrajinská a chodníku PKH - družina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 18.10.2013 00:00
Rekonstrukce zábradlí nákupního střediska Krušnohor - Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2013 23.09.2013 00:00
Městský hřbitov Litvínov - kolumbární zdi II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 06.09.2013 00:00
Rekonstrukce přechodů pro chodce vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Mostecká, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2013 15.07.2013 00:00
Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 05.07.2013 00:00
Rekonstrukce výměníku a regulace SSZŠ, regulace MŠ Ladova, regulace družina U Koldomu, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013 25.06.2013 00:00
Rekonstrukce zastřešení a podhledů vč. tepelné izolace nad tělocvičnami 2. SSZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2013 11.06.2013 00:00
Rekonstrukce ulice Ruská - dokončení veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2013 15.04.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016