Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 10:00
Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
podlimitní Zadáno 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Plavecký výcvik žáků 3. a 4 . tříd pro školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 24.08.2016 00:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 27.06.2016 12:00
Oprava havarijního stavu scénické technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 29.04.2016 11:00
Rekonstrukce opěrných stěn u Citadely, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 09:00
Chlazení pro vybrané kanceláře města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 18.04.2016 14:00
Oprava havarijního stavu VS objektu CITADELA
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 29.01.2016 10:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 19.01.2016 11:00
Údržba a opravy kanalizace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 18.12.2015 11:00
Údržba a opravy vodoinstalace a topení objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 18.12.2015 11:00
Havarijní stav - oprava 2 ks regulačních ventilů Danfoss PMFL 80-4 čpavku na výměníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2015 30.11.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016