Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava havarijního stavu scénické technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 29.04.2016 11:00
Rekonstrukce opěrných stěn u Citadely, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 09:00
Chlazení pro vybrané kanceláře města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 18.04.2016 14:00
Oprava havarijního stavu VS objektu CITADELA
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 29.01.2016 10:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 19.01.2016 11:00
Údržba a opravy kanalizace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 18.12.2015 11:00
Údržba a opravy vodoinstalace a topení objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 18.12.2015 11:00
Havarijní stav - oprava 2 ks regulačních ventilů Danfoss PMFL 80-4 čpavku na výměníku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2015 30.11.2015 14:00
Údržba a opravy objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 30.11.2015 12:00
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 27.11.2015 10:00
Tisk čtrnáctideníku Radnice pro rok 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2015 19.11.2015 15:00
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 01.12.2015 09:00
Oprava dlažby na městském hřbitově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2015 29.10.2015 13:00
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 06.11.2015 10:00
Výběr služeb informačního centra v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2015 12.10.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016