Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka 05/270/2015 havarijní stav podlahy kabiny hostů č. 27 na Zimním stadionu IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2015 17.08.2015 00:00
Rekonstrukce podlahové krytiny v prostorách ZS IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2015 15.07.2015 00:00
Objednávka 05/213/2015 oprava havarijního stavu šroubových kompresorů, oprava havarijního stavu ponorných čerpadel 2 ks, 2ks motory solanka - ZS IH Litvínov
VZ malého rozsahu Objednáno 25.06.2015 25.06.2015 11:00
Poskytování služeb obecného hosp.zájmu - rekonstrukce kabin ZSIH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2015 18.06.2015 00:00
Obnova vodorovného dopravního značení
VZ malého rozsahu Objednáno 28.05.2015 28.05.2015 10:00
Dodávka tepelné energie pro ZSIH
nadlimitní Zadáno 03.03.2015 16.03.2015 11:00
Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 23.02.2015 09:00
Dodávka tepelné energie pro archiv MÚ Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015 06.02.2015 13:00
Údržba elektroinstalace bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015 05.02.2015 11:00
Stavební údržba a oprava střech bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Údržba kanalizace bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Údržba vodoinstalace a topení bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Tisk čtrnáctideníku Radnice pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 02.12.2014 15:00
Oprava drapáku soli - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka a montáž baterií nouzového osvětlení včetně likvidace stávajících v objektu společnosti CITADELA VI., PKH 1720, Litvínov - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2014 29.09.2014 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016