Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba a opravy objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2015 30.11.2015 12:00
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ, Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 27.11.2015 10:00
Tisk čtrnáctideníku Radnice pro rok 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2015 19.11.2015 15:00
Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 01.12.2015 09:00
Oprava dlažby na městském hřbitově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.10.2015 29.10.2015 13:00
Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2015 06.11.2015 10:00
Výběr služeb informačního centra v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2015 12.10.2015 00:00
Objednávka 05/270/2015 havarijní stav podlahy kabiny hostů č. 27 na Zimním stadionu IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2015 17.08.2015 00:00
Rekonstrukce podlahové krytiny v prostorách ZS IH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.07.2015 15.07.2015 00:00
Objednávka 05/213/2015 oprava havarijního stavu šroubových kompresorů, oprava havarijního stavu ponorných čerpadel 2 ks, 2ks motory solanka - ZS IH Litvínov
VZ malého rozsahu Objednáno 25.06.2015 25.06.2015 11:00
Poskytování služeb obecného hosp.zájmu - rekonstrukce kabin ZSIH v Litvínově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2015 18.06.2015 00:00
Obnova vodorovného dopravního značení
VZ malého rozsahu Objednáno 28.05.2015 28.05.2015 10:00
Dodávka tepelné energie pro ZSIH
nadlimitní Zadáno 03.03.2015 16.03.2015 11:00
Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 23.02.2015 09:00
Dodávka tepelné energie pro archiv MÚ Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015 06.02.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016