Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 25.10.2018 12:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 25.06.2018 12:00
K1805 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 24.05.2018 10:00
B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Veřejná dražba objektu ul. Smetanova čp. 40, Litvínov – výběr dražebníka.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 09.04.2018 11:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2018 06.03.2018 11:00
Nákup výstroje pro MP 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.01.2018 02.01.2018 14:00
Výstavba nové smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 27.11.2017 04.01.2018 13:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 04.10.2017 11:00
Ošetření chladících vod na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 07.08.2017 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova za rok 2017, 2018, 2019, včetně účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 12.07.2017 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››