Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ošetření chladících vod na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 07.08.2017 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova za rok 2017, 2018, 2019, včetně účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2017 12.07.2017 17:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2017 12.06.2017 12:00
Zajištění dodávek propanových kompozitních lahví
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 20.04.2017 13:00
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2017 18.04.2017 09:00
N1601 - Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město LItvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 08.03.2017 11:00
Oprava havarijního stavu automatických dveří v budově čp. 12
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.01.2017 06.01.2017 10:00
B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 10:00
Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
podlimitní Zadáno 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Plavecký výcvik žáků 3. a 4 . tříd pro školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 24.08.2016 00:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 27.06.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››