Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tepelné energie pro ZSIH
nadlimitní Zadáno 03.03.2015 16.03.2015 11:00
Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 23.02.2015 09:00
Dodávka tepelné energie pro archiv MÚ Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015 06.02.2015 13:00
Údržba elektroinstalace bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2015 05.02.2015 11:00
Dodávka kancelářského zboží a papírenských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2014 05.01.2015 11:30
Stavební údržba a oprava střech bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Údržba kanalizace bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Údržba vodoinstalace a topení bytového a nebytového fondu
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 15.12.2014 16:00
Tisk čtrnáctideníku Radnice pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2014 02.12.2014 15:00
Oprava drapáku soli - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka a montáž baterií nouzového osvětlení včetně likvidace stávajících v objektu společnosti CITADELA VI., PKH 1720, Litvínov - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2014 29.09.2014 16:00
Zámek Valdštejnů - dodávka a montáž výstavních vitrín a soklů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2014 20.09.2014 09:00
Protipožární nátěr/nástřik v části prostoru městské galerie v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2014 28.07.2014 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 02.07.2014 26.08.2014 10:00
Sanace části hydroizolace budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 22.05.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13  ››