Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 04.03.2019 11:00
K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 12:00
Rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově (tréninková hala)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 18.01.2019 12:00
B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ v Litvínově, č.p.12, náměstí Míru - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 21.12.2018 12:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H.Borovského v Litvínově, Janově
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 30.11.2018 12:00
K1704 Dopravní řešení křížení ul. PKH a ul. K Loučkám v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 29.10.2018 12:00
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 25.10.2018 12:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Dodávka mobilní služebny pro MP Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 02.10.2018 10:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 25.06.2018 12:00
K1805 Bezpečnostní úpravy komunikací Litvínov - Bezpečné přechody II.etapa - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 24.05.2018 10:00
B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››