Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 23.02.2015 09:00
Zámek Valdštejnů - dodávka a montáž výstavních vitrín a soklů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2014 20.09.2014 09:00
Protipožární nátěr/nástřik v části prostoru městské galerie v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2014 28.07.2014 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 02.07.2014 26.08.2014 10:00
Sanace části hydroizolace budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 22.05.2014 10:00
Zpracování projektové žádosti o finanční podporu k projektu z Výzvy č.22 IOP - konsolidace IT a nové služby TC obcí
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 08.04.2014 10:00
Rekonstrukce ul. Mostecká, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2014 17.02.2014 09:00
Rekonstrukce komunikace a chodníku v Litvínově, ul. Partyzánská
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2014 10.02.2014 00:00
Rekonstrukce části komunikace ulice Vančurova, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2014 21.01.2014 00:00
Úprava toku Janovského potoka nad ul. Podkrušnohorská, Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 25.10.2013 10:00
Rekonstrukce komunikací Čapkova, Ukrajinská a chodníku PKH - družina
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 18.10.2013 00:00
Rekonstrukce zábradlí nákupního střediska Krušnohor - Janov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2013 23.09.2013 00:00
Městský hřbitov Litvínov - kolumbární zdi II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2013 06.09.2013 00:00
Rekonstrukce přechodů pro chodce vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Mostecká, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2013 15.07.2013 00:00
Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2013 05.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12  ››