Profil zadavatele: Město Litvínov


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MOBILNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MĚSTO LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 18.06.2021 12:00
Ošetření chladících vod na ZS IH v Litvínově 2021-2023, 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 11.06.2021 13:00
O2113 Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova - 2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 07.06.2021 11:00
B2101 ZŠ Janov - Stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, č.p.160, ul. Přátelství - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 21.05.2021 11:00
Městský hřbitov Litvínov - kolumbární zdi 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 24.05.2021 11:00
Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr, Jandečkova č.p.20
podlimitní Zadáno 06.05.2021 17.06.2021 09:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky – 1.etapa
nadlimitní Zadáno 05.05.2021 10.08.2021 09:00
B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 22.04.2021 11:00
OPRAVY KOMUNIKACÍ V LITVÍNOVĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 19.04.2021 11:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce, dezinsekce a souvisejících služeb pro období 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 20.04.2021 11:00
B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 19.04.2021 11:00
K2112 Studie dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 11:00
B2104 Stavební úpravy příjezdové komunikace a zpevněné plochy dvora ZŠ č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 12.04.2021 11:00
Modernizace kamerových bodů v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 09.04.2021 12:00
Nákup mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 09.04.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››