Veřejná zakázka: K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1982
Systémové číslo: P24V00000005
Spisová značka: OIRR/289/2024/DRA
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení novostavby lávky přes Bílý potok v Litvínově, a to na původním místě lávky stávající, včetně přeložení sítí na nový nosník. Lávka se nachází v intravilánu města Litvínov, mezi ulicemi U Bílého sloupu a U Zámeckého parku, v blízkosti Penny marketu. Stavba lávky bude provedena za plné uzavírky, provoz chodců bude veden po místní komunikaci a mostě umístěném na nátokové straně lávky. Nová lávka bude sloužit ke stejnému účelu jako původní – přepravu pěší přes vodoteč. Před realizací dojde k demolici stávající lávky ve špatném technickém stavu.
Podrobnosti a další informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, projektové dokumentaci a soupisu prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 316 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litvínov
 • IČO: 00266027
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 11
  43601 Litvínov
 • Název odboru: Odbor investic a regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 480592

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy