Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna stropních svítidel v tělocvičnách ZŠ Ruská, Litvínov
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 25.03.2022 12:00
Modernizace městského kamerového systému - videoanalýzy
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 18.03.2022 12:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
Areál Hamr - rozvojová studie
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 15.03.2022 11:00
Projektové dokumentace – fotbalový areál Lomská Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2022 21.03.2022 10:00
K2201 Stavební úpravy komunikací ulice Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 11.03.2022 11:00
B2110 Areál Hamr - rekonstrukce haly 2 - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 14.02.2022 11:00
Dodávka služebních vozů pro Městskou policii Litvínov
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 10.02.2022 12:00
Dodávky stavebního materiálu
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2022 04.02.2022 12:00
Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínova a související revitalizace veřejného prostranství
Město Litvínov
podlimitní Zadáno 20.01.2022 08.02.2022 09:00
Pořízení nádob na komunální odpad
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Zadáno 18.01.2022 20.02.2022 12:00
Nákup učebních pomůcek
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.12.2021 30.12.2021 09:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2022 - 2023
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 26.11.2021 09:00
Pořízení 3 ks vozidel pro svoz odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Zadáno 11.11.2021 17.01.2022 12:00
Nákup služebních zbraní pro Městskou policii Litvínov
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Objednáno 02.11.2021 02.11.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››