Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B1805 Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 25.10.2018 12:00
Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínov pro rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 13:00
TISK čtrnáctideníku Radnice pro rok 2019-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 22.10.2018 17:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 11:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
V1702 Nový rozvaděč v Zámeckém parku, V1703 Nové VO v ul. Vodní č.p.872, V1704 Nové VO vnitrobloku ul. PKH č.p.1042-1048, 1620-1621 v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 12:00
B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 06.09.2018 12:00
B1804 Stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti objektu ZŠ speciální a Praktické školy, č.p.991, ul. Šafaříkova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 03.09.2018 12:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2018 21.08.2018 12:00
V1701 Nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2018 17.08.2018 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 04.07.2018 27.08.2018 12:00
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019
nadlimitní Zadáno 21.06.2018 08.08.2018 00:00
Infrastruktura základních škol - objekt dílen SSZŠ v Litvínově, část stavebních úprav a konektivita - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 29.06.2018 11:00
Oprava probarvené epoxidové podlahy-chodba přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 25.06.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››