Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 21.05.2018 10:00
Podlahová krytina do učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 28.05.2018 10:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2018 02.05.2018 10:00
B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 27.04.2018 11:00
Výměna podlahové krytiny ve společných prostorech penzionu Vodní 872
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2018 20.04.2018 10:00
Veřejná dražba objektu ul. Smetanova čp. 40, Litvínov – výběr dražebníka.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 09.04.2018 11:00
Dodávky drogistického a hygienického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 10:00
SH1801 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2018 03.04.2018 14:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2018 06.03.2018 11:00
„PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA LITVÍNOVA“ – I. ETAPA
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 12.03.2018 13:00
Nákup výstroje pro MP 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.01.2018 02.01.2018 14:00
Výstavba nové smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 27.11.2017 04.01.2018 13:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace a otopných systémů objektů města Litvínova v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 13:00
Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 27.11.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016