Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace objektů města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Zajištění údržby, servisu a pravidelných prohlídek městského kamerového dohlížecího systému v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 11.11.2016 12:00
Pronájem vánočního osvětlení náměstí Míru v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 17.10.2016 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
podlimitní Zadáno 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Modernizace školní jídelny MŠ - vybavení konvektomatem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 19.09.2016 12:00
Nová plavecká hala Litvínov - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 20.08.2016 17.10.2016 13:00
Plavecký výcvik žáků 3. a 4 . tříd pro školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 24.08.2016 00:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 27.06.2016 12:00
"Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2016"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2016 17.06.2016 11:00
Zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 24.06.2016 12:00
Dodávka, montáž a servis koncertního křídla.
podlimitní Zadáno 13.05.2016 02.06.2016 12:00
Oprava havarijního stavu scénické technologie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 29.04.2016 11:00
Rekonstrukce opěrných stěn u Citadely, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 25.04.2016 09:00
Chlazení pro vybrané kanceláře města Litvínova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2016 18.04.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››