Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 11:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Zadáno 19.08.2019 23.09.2019 14:00
B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul. Ruská v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 03.09.2019 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
B1903 Prověření možnosti chlazení kancelářských prostor v budovách MěÚ Litvínov - studie
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 02.08.2019 12:00
B1803 Vybudování archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, č.p.1720 v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 23.07.2019 12:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Dodávka a instalace chytré lavičky
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 08.07.2019 13:00
Nákup učebních pomůcek (pracovních sešitů) pro školní rok 2019/2020
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2019 12.06.2019 14:00
B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství č.p.160 v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 24.06.2019 12:00
Dodávka a montáž kamerového bodu ul. Studentská 2092
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 21.06.2019 10:00
K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1902 Dopravní studie statické dopravy v ul. Hamerská, ul. Chemiků, ul. Mládežnická v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 04.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016