Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž kamerového bodu ul. Studentská 2092
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 21.06.2019 10:00
K1904 Dopravní studie statické dopravy Osada - Jih v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1902 Dopravní studie statické dopravy v ul. Hamerská, ul. Chemiků, ul. Mládežnická v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 31.05.2019 12:00
K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 04.06.2019 12:00
Stavební úpravy účelové komunikace ul. Dvořákova v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 24.05.2019 11:00
DODÁVKA OSOBNÍHO SLUŽEBNÍHO AUTOMOBILU
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 20.05.2019 13:00
Klimatizace koncertního sálu ZUŠ Litvínov
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 30.04.2019 00:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 29.04.2019 12:00
Výměna obložení stěn chodby 1.NP v objektu školy - 2019
Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 07.05.2019 09:00
Nákup nábytku do tříd, kabinetů a sekretariátu
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.04.2019 09.04.2019 08:00
K1806 Výstavba nových parkovacích stání ul. Čapkova v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 12.04.2019 12:00
Nákup učebních pomůcek - 5 ks PC
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.03.2019 19.03.2019 17:00
Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 29.03.2019 10:00
Dodávky stavebního materiálu
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 12.03.2019 10:00
Studentský nástroj - Fagot Moosmann ( Model 100 )
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2019 22.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016