Profil zadavatele: SPORTaS, s.r.o.

  • Název: SPORTaS, s.r.o.
  • IČO: 25005430
  • Adresa:
    Jiráskova 413
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž baru v objektu Citadela - truhlářské práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
Rozvoj areálu a rekonstrukce technologie koupaliště v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018 29.03.2018 10:00
Sportovní hala Litvínov - očištění a nátěr vnitřní příhradové konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2018 06.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016