Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 22.04.2021 11:00
OPRAVY KOMUNIKACÍ V LITVÍNOVĚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2021 19.04.2021 11:00
B2102 Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ Hamr pod objektem školní jídelny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2021 19.04.2021 11:00
K2112 Studie dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu, Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 14.04.2021 11:00
B2104 Stavební úpravy příjezdové komunikace a zpevněné plochy dvora ZŠ č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2021 12.04.2021 11:00
Modernizace kamerových bodů v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.03.2021 09.04.2021 12:00
Nákup mobilního radaru pro měření rychlosti vozidel
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.03.2021 09.04.2021 12:00
Fortigate - prodloužení bezpečnostních služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2021 29.03.2021 11:00
K1807 Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží v Litvínově, Hamru - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2021 07.04.2021 11:00
Oprava podlahy v chodbě dílen objektu BCL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 29.03.2021 10:00
Opravy výtluků místních komunikací v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 15.03.2021 13:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace a otopných systémů objektů města Litvínova pro období 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 11:00
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
podlimitní Hodnocení 03.03.2021 09.04.2021 09:00
Multifunkční sportovní aréna Litvínov – projektová dokumentace
nadlimitní Hodnocení 22.02.2021 25.03.2021 09:00
Dodávky stavebního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 05.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››