Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DATOVÉ DEDUPLIKAČNÍ ÚLOŽIŠTĚ PRO ZÁLOHOVÁNÍ DAT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2020 29.05.2020 13:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 26.05.2020 10:00
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 25.06.2020 09:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 20.04.2020 10:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2020 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 07.04.2020 13:00
Veřejná zakázka – Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 – 2022, 2. výzva
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 13:00
B2004 Výměna střešní krytiny na pavilonech ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2020 08.04.2020 11:00
Nákup nábytku do kabinetů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2020 20.03.2020 00:00
K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování ul. Czedikova v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 19.03.2020 11:00
VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2020 15.04.2020 10:00
VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V LITVÍNOVĚ - opakovaná zakázka
podlimitní Hodnocení 19.02.2020 07.04.2020 10:00
B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p. 1589 v Litvínově - tělocvična
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 04.03.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – dokončení prací
podlimitní Zadáno 13.02.2020 16.03.2020 09:00
B2001 Stavební úpravy objektu družiny 3.ZŠ, č.p.1615, ul. PKH v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 18.02.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››