Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy přístupových komunikací k objektu ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 12:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 27.09.2019 12:00
Stavební úpravy ul. Dvořákova v Litvínově - náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 23.09.2019 11:00
B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2019 10.09.2019 11:00
Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov
podlimitní Hodnocení 21.08.2019 09.09.2019 10:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
nadlimitní Příjem nabídek 19.08.2019 23.09.2019 14:00
B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul. Ruská v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2019 03.09.2019 12:00
Stavební úpravy areálu Technických služeb Litvínov s.r.o.- SO 02 provozně technická budova - změna stavby před dokončením
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2019 04.09.2019 13:00
Odstranění vad a nedodělků na díle B1710 Stavební úpravy ZŠ Janov - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 29.07.2019 12:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
B1903 Prověření možnosti chlazení kancelářských prostor v budovách MěÚ Litvínov - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 02.08.2019 12:00
B1803 Vybudování archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, č.p.1720 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.07.2019 23.07.2019 12:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 20.06.2019 17.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››