Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
  • IČO: 47326531
  • Adresa:
    Ruská 2059
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace školní jídelny MŠ - vybavení konvektomatem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 19.09.2016 12:00
Nákup potravin pro ŠJ ZŠ Ruská 2059, Litvínov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2016 19.01.2016 15:00
Vybavení žákovské dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2015 23.11.2015 14:00
Vybavení žákovské dílny
VZ malého rozsahu Zrušeno 05.11.2015 23.11.2015 14:00
Malování a nátěry interiéru Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059, okres Most
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2015 01.06.2015 12:00
Vybudování hřiště s herní sestavou a bezpečnou dopadovou plochou na školní zahradu MŠ Čapkova 2035, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 12:00
Malování a nátěry interiéru ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 02.06.2014 12:00
Rekonstrukce výtahů v MŠ Tylova 2085, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2014 26.05.2014 12:00
Rekonstrukce výtahů v MŠ Tylova 2085, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2014 11.04.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016