Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
  • IČO: 47326531
  • Adresa:
    Ruská 2059
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup IT techniky 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 25.06.2024 12:00
Oprava havárie elektroinstalace pavilonu B – II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016