Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

  • Název: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
  • IČO: 47326531
  • Adresa:
    Ruská 2059
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_4.html

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení