Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KYBEZ města Litvínov – Centrální systém pro ověřování uživatelů a správu, monitoring aktivních prvků
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 10.05.2024 09:00
O2309 Hřbitov Litvínov – Kolumbární zdi - projektová dokumentace III
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 17.04.2024 10:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro období 2024 – 2025
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 19.04.2024 12:00
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2024 16.04.2024 10:00
Nová plavecká hala Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 10.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016