Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 22.04.2021 11:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – 1.etapa
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 30.04.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016