Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 07.02.2020 13:00
V2001 Vybudování veřejného osvětlení v ul. Tyrše a Fügnera v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 28.01.2020 11:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - I.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 04.02.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 10.02.2020 09:00
Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 27.01.2020 13:00
K1903 Rozšíření parkovacích míst mezi BD ul. Vinohradská a rekonstrukce komunikace mezi garážemi v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 27.01.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016