Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odborná činnost architekta pro zpracování Záměru akce „Úprava náměstí Míru v Litvínově, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově“
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 11:00
Nová plavecká hala Litvínov - činnost koordinátora BOZP
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 27.05.2024 10:00
O2310 Veřejný amfiteátr v Pietním parku v Litvínově II.
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 15.05.2024 11:00
Činnost TDS pro stavbu „Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově"
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2024 09.05.2024 09:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Anglická a B. Němcové v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 23.04.2024 15.05.2024 10:00
Nová plavecká hala Litvínov – technický dozor stavebníka
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 23.05.2024 09:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Soukenická a Šafaříkova v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 22.04.2024 14.05.2024 10:00
„Infrastruktura k zajištění konektivity v SOŠ Humanitas“ registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_009/0000110
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 27.05.2024 12:00
ZŠ Janov – stavební úpravy střech pavilonu A, A1, A2 a B
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 18.04.2024 07.05.2024 09:30
Šikmá schodišťová plošina v budově MěÚ Litvínov
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2024 07.05.2024 09:00
KYBEZ města Litvínov – Centrální systém pro ověřování uživatelů a správu, monitoring aktivních prvků
Město Litvínov
nadlimitní Hodnocení 04.04.2024 10.05.2024 09:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro období 2024 – 2025
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2024 19.04.2024 12:00
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 16.04.2024 10:00
K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 29.02.2024 11.04.2024 09:00
K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 28.02.2024 12.04.2024 09:00
všechny zakázky