Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
K1901 Modernizace autobusové zastávky – SO 01 Hamr
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 07.02.2024 11:00
„Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínova pro rok 2024“
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 15.01.2024 31.01.2024 12:00
Nová plavecká hala Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 25.03.2024 09:00
Stavební úpravy komunikace ulice Ukrajinská u Scholy Humanitas v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 08.12.2023 31.01.2024 09:00
Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 07.04.2023 09:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
Projektové dokumentace – fotbalový areál Lomská Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2022 21.03.2022 10:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
Výměna podlahové krytiny ve společných prostorech penzionu Vodní 872
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2018 20.04.2018 10:00
SH1801 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2018 03.04.2018 14:00
VYBAVENÍ INTERIÉRŮ 1. NP PODKRUŠNOHORSKÉ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2017 29.09.2017 10:00
všechny zakázky