Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
KYBEZ města Litvínov – Centrální systém pro ověřování uživatelů a správu, monitoring aktivních prvků
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 10.05.2024 09:00
O2309 Hřbitov Litvínov – Kolumbární zdi - projektová dokumentace III
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 15.04.2024 10:00
Oprava povrchu parkoviště u tréninkového zimního stadionu v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 17.04.2024 10:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro období 2024 – 2025
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 19.04.2024 12:00
Revize, roční údržba a opravy PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova pro období 2024 - 2025
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 13:00
O2310 Veřejný amfiteátr v Pietním parku v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 22.03.2024 10:00
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2024 16.04.2024 10:00
K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 29.02.2024 11.04.2024 09:00
K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 28.02.2024 12.04.2024 09:00
K1904 Parkování v lokalitě Osada – Jih v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 27.02.2024 18.03.2024 12:00
Nová plavecká hala Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 10.05.2024 09:00
Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 07.04.2023 09:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
všechny zakázky