Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SH Učební pomůcky chemie II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 02.12.2020 14:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro rok 2021 - 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 08.12.2020 13:00
INSTALACE VEŘEJNÉ SÍTĚ V RÁMCI PROJEKTU WIFI4EU
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 30.11.2020 12:00
Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2021-2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2020 24.11.2020 13:00
Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínova pro rok 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2020 02.11.2020 13:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 15.09.2020 12:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
Výměna filtrační náplně filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 22.06.2020 10:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
všechny zakázky