Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční sportovní aréna Litvínov – projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 25.03.2021 09:00
Dodávky stavebního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 05.03.2021 11:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – 1.etapa
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 22.03.2021 09:00
Výměna odpařovacího kondenzátoru na ZSIH v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 02.03.2021 11:00
Dodávky drogistického a hygienického zboží pro období 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 22.02.2021 13:00
V2001 Vybudování veřejného osvětlení v ul. Tyrše a Fügnera v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 23.02.2021 11:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově – zajištění TDS
podlimitní Hodnocení 21.01.2021 15.02.2021 09:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace, otopných systémů a kanalizace objektů města Litvínova pro rok 2021 - 3. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2020 08.01.2021 13:00
Výstavba nové plavecké haly v Litvínově
nadlimitní Hodnocení 18.12.2020 08.02.2021 09:00
DÁVKA ŽIDLÍ DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU CITADELA LITVÍNOV - opakovaná zakázka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 19.01.2021 10:00
SH Učební pomůcky chemie II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2020 02.12.2020 14:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
Výměna filtrační náplně filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 22.06.2020 10:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
všechny zakázky