Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba výtahu k objektu č.p.11, Litvínov
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2022 06.10.2022 09:00
V2108 Vybudování VO v lokalitě mezi ul. Šaldova a Ke Koldomu v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2022 27.09.2022 11:00
O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2022 26.09.2022 11:00
Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 26.09.2022 09:00
Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 2.etapa, sběrný dvůr
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 26.10.2022 09:00
Areál Hamr – dodávka kontejnerů a sběrných nádob
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 27.09.2022 09:00
Pořízení nádob na tříděný odpad pro město Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2022 27.09.2022 09:00
Oprava části komunikace ul. PKH kruhový objezd Máj - směr nový most vč. propojovací komunikace s ul. Mezibořská
Město Litvínov
podlimitní Hodnocení 25.08.2022 12.09.2022 09:00
Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2022 09.09.2022 12:00
K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2022 17.08.2022 11:00
Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 06.10.2022 09:00
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky pomůcek – 2.etapa
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 12.07.2022 12.08.2022 09:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Hodnocení 06.06.2022 12.07.2022 10:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
všechny zakázky