Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 09.02.2023 09:00
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 09.02.2023 09:00
Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2023 – 2024
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2023 27.01.2023 11:00
Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro rok 2023.
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 30.12.2022 11:00
PROCESNÍ ŘÍZENÍ VE VZTAHU K AUTOMATIZACI A ROBOTIZACI VYBRANÝCH PROCESŮ ÚŘADU – POŘÍZENÍ SW NÁSTROJE A AUTOMATIZACE/ROBOTIZACE DVOU PROCESŮ
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2022 02.01.2023 08:00
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 27.09.2022 01.11.2022 12:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 12.07.2022 10:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
Projektové dokumentace – fotbalový areál Lomská Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2022 21.03.2022 10:00
SH_2021_03_stavební práce komunitní učebny tělesné výchovy
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2021 02.08.2021 13:00
SH_2021_01_Okna domova mládeže
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2021 08.06.2021 14:00
SH Učební pomůcky chemie II.
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2020 02.12.2020 14:00
„Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu Penzion U Bílého sloupu“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2020 25.06.2020 00:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2020 26.05.2020 10:00
všechny zakázky