Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DATOVÉ DEDUPLIKAČNÍ ÚLOŽIŠTĚ PRO ZÁLOHOVÁNÍ DAT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2020 29.05.2020 13:00
„Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 26.05.2020 10:00
Most přes ulici Mezibořská v Litvínově
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2020 25.06.2020 09:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2020 20.04.2020 10:00
B2004 Výměna střešní krytiny na pavilonech ZŠ Ruská, č.p.2059 v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2020 08.04.2020 11:00
VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2020 15.04.2020 10:00
VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V LITVÍNOVĚ - opakovaná zakázka
podlimitní Hodnocení 19.02.2020 07.04.2020 10:00
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 24.01.2020 30.03.2020 10:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 26.04.2019 11:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
SH1803 Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 09.05.2018 14:00
všechny zakázky