Veřejná zakázka: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 388
Systémové číslo: P15V00000062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 511445
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI
Počátek běhu lhůt: 19.05.2015
Nabídku podat do: 09.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na části: Část č.1 – "Rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace" - jedná se o sanaci 4 mostků, to znamená obnovu mostních podpěr (zdivo má poškozené spárování, u zatrubnění u vtoku potoka je zdivo totálně rozebrané), rekonstrukci nosné konstrukce (prosaky vody, výluhy pojiva, koroze obnažené výztuže, oslabení průřezových ploch výztuže i nosníků, hloubková degradace), obnova hydroizolace, výměnu zábradlí a dále dílčí rekonstrukce deštové kanalizace (potrubí, vpusti). Část č.2 – „Rekonstrukce VO “ - výměna svítidel, sloupů, výložníků, kabelových tras veřejného osvětlení. Část č.3 – „Rekonstrukce komunikací“ - jedná se o rekonstrukci chodníků a komunikací, kdy dojde k sanaci poruch, frézováním povrchů , nový asfaltový kryt cca 5 cm, rekonstrukce obrubníků případně lokálně zámková dlažba. Část č.4 – „Doplnění herních prvků“ - stavební práce vč. dodávky herních prvků, vč. dopadových ploch a zpevněných ploch.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 411 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litvínov
 • IČO: 00266027
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 11
  43601 Litvínov
 • Název odboru: Odbor investic a regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 480592

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy