Veřejná zakázka: Právní poradenství pro město Litvínov na období 2022-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1611
Systémové číslo: P21V00000151
Spisová značka: OKT/7507/2021/
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní poradenství pro město Litvínov na období 2022-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro město Litvínov ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, které budou spočívat v následujících činnostech:

a) Konzultační činnost, poradenská činnost, zpracování rozborů a právních stanovisek:
- v oblastech občanského práva, správního práva, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákona o registru smluv, příp. souvisejících oblastech.

b) Vyhotovování a připomínkování písemných výstupů:
- dle zadání města Litvínov - dohody a smlouvy s účastí města Litvínov, jednostranné právní úkony (výpovědi smluv, odstoupení apod.), návrhy správních rozhodnutí nebo normativní akty, rozhodnutí o žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

c) Účast na jednání
- na vyžádání se účastnit zejm. zasedání Rady a Zastupitelstva města Litvínova.

Předmětem veřejné zakázky nejsou právní služby spočívající v zastupování v řízení nebo v případě na zastupování v řízení, a to ani ve výše uvedených právních oblastech, které jsou v této veřejné zakázce zahrnuty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Litvínov
 • IČO: 00266027
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 11
  436 01 Litvínov
 • Název oddělení: Odbor kanceláře tajemníka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 480592

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky