Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ v ul. Čapkova v Litvínově, č.p. 2035
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2019 07.01.2020 09:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce pro rok 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 13:00
Zajištění svahu ve Skalní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 13.12.2019 13:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2019 13.01.2020 10:00
Nákup a instalace chytrých odpadových nádob
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 26.11.2019 13:00
VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ V LITVÍNOVĚ
podlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 18.12.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI BOZP A PO
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2019 22.11.2019 10:00
ÚDRŽBA, OPRAVY A OBNOVA OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA PRO ROK 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 19.11.2019 13:00
ÚDRŽBA, OPRAVY A OBNOVA VODOINSTALACE, OTOPNÝCH SYSTÉMŮ A KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA PRO ROK 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 19.11.2019 13:00
K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2019 13.11.2019 12:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
nadlimitní Hodnocení 19.08.2019 23.09.2019 14:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
všechny zakázky