Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B1901 Sanace objektu ZŠ, č.p.2059, ul. Ruská v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 03.09.2019 12:00
Stavební úpravy autobusové zastávky v ul. Jiráskova v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 02.09.2019 12:00
Stavební úpravy areálu Technických služeb Litvínov s.r.o.- SO 02 provozně technická budova - změna stavby před dokončením
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 04.09.2019 13:00
Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 01.08.2019 15:00
Daňové poradenství
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 01.08.2019 15:00
B1903 Prověření možnosti chlazení kancelářských prostor v budovách MěÚ Litvínov - studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2019 02.08.2019 12:00
B1803 Vybudování archivu Mozart orchestru v objektu Citadela, č.p.1720 v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.07.2019 23.07.2019 12:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.07.2019 16.07.2019 12:00
Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 20.06.2019 17.07.2019 09:00
Dodávka a instalace chytré lavičky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2019 08.07.2019 13:00
K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 26.04.2019 11:00
Koupaliště Litvínov - výměna filtrů bazénové vody
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2019 12.02.2019 10:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2018 28.11.2018 13:00
„Stavební úpravy Podkrušnohorské nemocnice následné péče - zastřešení terasy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2018 13.09.2018 10:00
všechny zakázky