Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B2303 Výměna solankových čerpadel v ZSIH v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 06.04.2023 10:00
Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 07.04.2023 09:00
O2204 Územní studie a projektová dokumentace pro individuální výstavbu Litvínov - Janov, Hamr
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 06.04.2023 11:00
B2006 Výměna osvětlení ledové plochy ZSIH
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 11.04.2023 10:00
K2209 Stavební úpravy komunikace ul. Jandečkova – projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 05.04.2023 11:00
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2023 22.03.2023 11:00
Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce, dezinsekce a souvisejících služeb pro období 2023 - 2024
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2023 01.03.2023 11:00
B 2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.02.2023 20.02.2023 11:00
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - slaboproud
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 23.01.2023 09.02.2023 09:00
Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 23.01.2023 06.03.2023 09:00
Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2023 – 2024
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2023 27.01.2023 11:00
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 27.09.2022 01.11.2022 12:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 12.07.2022 10:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
všechny zakázky