Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
V2001 Vybudování veřejného osvětlení v ul. Tyrše a Fügnera v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 28.01.2020 11:00
K1801 Modernizace autobusových zastávek v Litvínově - I.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 04.02.2020 11:00
Stavební úpravy komunikací okrsku ul. Vančurova - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 10.02.2020 09:00
Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro období 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2020 27.01.2020 13:00
Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 24.01.2020 12:00
O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 24.01.2020 11:00
K1903 Rozšíření parkovacích míst mezi BD ul. Vinohradská a rekonstrukce komunikace mezi garážemi v Litvínově - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 27.01.2020 11:00
Automatická závlaha pro tenisové dvorce v Litvínově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2019 22.01.2020 10:00
Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ v ul. Čapkova v Litvínově, č.p. 2035
podlimitní Hodnocení 04.12.2019 16.01.2020 10:00
Zajištění svahu ve Skalní
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2019 13.12.2019 13:00
SPORTaS - podnájem klubu v objektu Citadela v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2019 13.01.2020 10:00
SH1901 Učební pomůcky do laboratoře chemie
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 06.11.2019 14:00
Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2019 16.07.2019 12:00
K1907 Obnova komunikace v zahrádkářské kolonii ČZS Chudeřín (příjezdová cesta k psímu útulku) - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2019 26.04.2019 11:00
Diagnostický průzkum mostků, Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2018 19.12.2018 10:00
všechny zakázky