Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
B2403 ZŠ Ruská - Komplexní rekonstrukce pavilonu B, Litvínov - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2024 10.07.2024 10:00
Obnova povrchu komunikace v ul. Lounická v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 09.07.2024 09:00
Pasportizace budovy KOLDUM - střední trakt, č.p. 2180, Litvínov II
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 25.06.2024 13:00
Nákup IT techniky 2024
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 25.06.2024 12:00
Dodávka a instalace herních prvků na hřiště v Zámeckém parku
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 25.06.2024 10:00
Odborná činnost architekta pro zpracování Záměru akce „Úprava náměstí Míru v Litvínově, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově“
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2024 28.05.2024 11:00
Nová plavecká hala Litvínov - činnost koordinátora BOZP
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 27.05.2024 10:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Anglická a B. Němcové v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2024 15.05.2024 10:00
Nová plavecká hala Litvínov – technický dozor stavebníka
Město Litvínov
nadlimitní Hodnocení 22.04.2024 23.05.2024 09:00
Obnova povrchů komunikací v ul. Soukenická a Šafaříkova v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 22.04.2024 14.05.2024 10:00
KYBEZ města Litvínov – Centrální systém pro ověřování uživatelů a správu, monitoring aktivních prvků
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 04.04.2024 10.05.2024 09:00
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 05.03.2024 16.04.2024 10:00
K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 29.02.2024 11.04.2024 09:00
K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 28.02.2024 12.04.2024 09:00
Nová plavecká hala Litvínov
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 08.12.2023 15.05.2024 09:00
všechny zakázky