Veřejné zakázky Města Litvínov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Litvínov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Litvínově - 1. etapa
Město Litvínov
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2023 23.06.2023 12:00
KYBEZ města Litvínov - FortiClient 225 uživatelů
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 11.06.2023 23:59
K1001 Okapový systém Most přes ul. Mezibořská
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2023 12.06.2023 10:00
PASPORTIZACE BUDOV MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VLASTNICTVÍ MĚSTA LITVÍNOV V ROCE 2023
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 06.06.2023 12:00
B2102 ZŠ Hamr - výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2023 06.06.2023 11:00
Modernizace MKDS v Litvínově 2023
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 05.06.2023 12:00
Oprava povrchu komunikace ulice Horská na území města Litvínova
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 25.05.2023 12:00
Oprava povrchu komunikace ulice 9. května na území města Litvínova
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 26.05.2023 12:00
B1901 Sanace objektu ZŠ Ruská, č.p.2059, Litvínov a stavební úpravy komunikací
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 11.05.2023 11:00
B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2023 05.05.2023 11:00
Stavební úpravy objektu družiny ZŠ PKH v Litvínově
Město Litvínov
podlimitní Vyhodnoceno 03.04.2023 12.05.2023 09:00
Pořízení 4 ks velkoobjemových kontejnerů
Technické služby Litvínov s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.03.2023 07.04.2023 09:00
„Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Město Litvínov
nadlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 12.07.2022 10:00
Výběr koncového zařízení pro předání směsného komunálního a objemného odpadu
Technické služby Litvínov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2022 10.05.2022 09:00
Projektová dokumentace rekonstrukce koupaliště Litvínov
SPORTaS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2022 21.03.2022 10:00
všechny zakázky