Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kancelářských sestav
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2017 21.03.2017 12:00
Opravy živičných povrchů místních komunikací
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 08.03.2017 11:00
Pronájem multifunkčního černobílého tiskového zařízení
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2017 13.02.2017 10:00
Nákup základního lůžkového vybavení pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné lůžkové péče v Krušnohorské poliklinice s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2017 03.02.2017 14:00
Oprava havarijního stavu automatických dveří v budově čp. 12
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.01.2017 06.01.2017 10:00
Územní plán Litvínov
Město Litvínov
podlimitní Zadáno 12.12.2016 03.02.2017 10:00
Nákup IT techniky
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2016 19.12.2016 15:00
B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) - projektová dokumentace
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 10:00
Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Údržba, opravy a obnova vodoinstalace objektů města Litvínova
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 12.12.2016 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění z odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací
Město Litvínov
podlimitní Zadáno 14.09.2016 10.10.2016 14:00
Plavecký výcvik žáků 3. a 4 . tříd pro školy
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 24.08.2016 00:00
PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města LITVÍNOV
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 26.08.2016 12:00
Sběr a svoz vytříděných složek odpadu z duo nádob
Město Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016 27.06.2016 12:00
"Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2016"
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2016 17.06.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016