Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava drapáku soli - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2014 30.10.2014 00:00
Malířské práce společných prostor v objektech Krušnohorské polikliniky s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2014 30.10.2014 14:00
Vybavení interiéru divadelní kavárny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 10:00
Vybudování hřiště s herní sestavou a bezpečnou dopadovou plochou na školní zahradu MŠ Čapkova 2035, Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 12:00
Dodávka a montáž baterií nouzového osvětlení včetně likvidace stávajících v objektu společnosti CITADELA VI., PKH 1720, Litvínov - havarijní stav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2014 29.09.2014 16:00
Zámek Valdštejnů - dodávka a montáž výstavních vitrín a soklů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2014 20.09.2014 09:00
Regulace výměníkové stanice Citadela Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 19.08.2014 10:00
Protipožární nátěr/nástřik v části prostoru městské galerie v Litvínově
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2014 28.07.2014 11:00
Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
nadlimitní Zadáno 02.07.2014 26.08.2014 10:00
Poskytování právních služeb pro Krušnohorskou polikliniku s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2014 21.07.2014 14:00
„Stavební úpravy – vodoléčba Krušnohorská poliklinika s.r.o.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2014 18.07.2014 14:00
Nákup pracovních sešitů pro školní rok 2014/2015
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2014 09.06.2014 00:00
Oprava podlahy v garáži ZZS na Krušnohorské poliklinice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2014 17.06.2014 14:00
Stavba datové sitě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2014 05.06.2014 14:00
Malování a nátěry interiéru ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 02.06.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016