Profil zadavatele: Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

  • Název: Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
  • IČO: 47324295
  • Adresa:
    Šafaříkova 991
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_7.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-031450

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna obložení stěn chodby 1.NP v objektu školy - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 07.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016