Profil zadavatele: Městská knihovna Litvínov

  • Název: Městská knihovna Litvínov
  • IČO: 70226369
  • Adresa:
    Soukenická 982,
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_3.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 511206

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření služeb pro čtenáře Městské knihovny Litvínov prostřednictvím výdejového i návratového boxu
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2023 22.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016