Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2022 08:42:41
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (110.54 KB)
- 2022-04-05(1) - Zpevněné a příjezdové plochy sloužící pro odpadové hospodářství [zadání].xlsx (156.22 KB)