Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2022 09:33:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přílohou Vám zasíláme vysvětlení k zadávací dokumentaci a upravený výkaz výměr.


Přílohy
- 2022-03-04 - Zpevněné a příjezdové plochy sloužící pro odpadové hospodářství [aktualizovaný].xlsx (157.00 KB)
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (102.25 KB)