Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a instalace chytré lavičky
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2019 10:43:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vzhledem k administrativní chybě v čl. II návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí Výzvy k podání nabídky jako příloha č. 6, uveřejňuje zadavatel upravenou přílohu č. 6, tj. aktualizovanou Smlouvu o dílo.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2.docx (14.22 KB)