Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a instalace chytré lavičky
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2019 10:28:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V souvislosti s obdrženou dodatečnou informací zadavatel zveřejňuje vysvětlení k zadávací dokumentaci, resp. Výzvě k podání nabídky.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace - lavička.docx (15.05 KB)