Profil zadavatele: CITADELA VI. s.r.o.

  • Název: CITADELA VI. s.r.o.
  • IČO: 63146533
  • Adresa:
    Podkrušnohorská 1720
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509599

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka projektoru a výměnného objektivu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2015 06.05.2015 10:00
Vybavení interiéru divadelní kavárny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 10:00
Regulace výměníkové stanice Citadela Litvínov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 19.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016