Profil zadavatele: Business Centre Litvínov, s.r.o.

  • Název: Business Centre Litvínov, s.r.o.
  • IČO: 62741233
  • Adresa:
    Jiráskova 413
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_11.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509600

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava fasády budovy Business Centre Litvínov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2015 10.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016