Profil zadavatele: Business Centre Litvínov, s.r.o.

  • Název: Business Centre Litvínov, s.r.o.
  • IČO: 62741233
  • Adresa:
    Jiráskova 413
    43601 Litvínov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_11.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509600

Úvodní informace o systému
Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
žádné smlouvy k zobrazení