Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Stavební práce - exteriér, interiér

Informace o dokumentu

Název: Výzva k podání nabídky na VZMR
Popis: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále jen ,,ZD“).
Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda s jedním účastníkem na následné provádění stavebních prací v rozsahu podle této ZD spočívající v opravě nebo vybudování chodníku, příp. vybrané části a drobných zednických pracích v interiéru vybraného objektu.

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument PDF Výzva k podání nabídky - Stavební práce - chodníky + interiér (F).pdf
Velikost: 187.25 KB
Aktuální verze souboru: 21.05.2024 13:45:50
Otisk MD5: bbfd3a22870cfe8881b623972750b362
Otisk SHA256: 90194850efec6ca867b46def3584b5752b2e3adac0884ff423c73a5dea5dc272

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 21.05.2024 13:45:50 Výzva k podání nabídky na VZMR Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále jen ,,ZD“).
Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda s jedním účastníkem na následné provádění stavebních prací v rozsahu podle této ZD spočívající v opravě nebo vybudování chodníku, příp. vybrané části a drobných zednických pracích v interiéru vybraného objektu.
zadávací dokumentace nedostupný 187.25 KB