Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro rok 2023.
Odesílatel Karel Mutinský
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2022 11:42:16
Číslo jednací ve SpSl MELT/92429/2022
ID ve SpSl MELTX00Z56Z2
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Údržba a opravy elektroinstalace objektů města Litvínov pro rok 2023. Provádění prací probíhá formou dílčích plnění na základě jednotlivých požadavků zadavatele, včetně havarijních oprav ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ.pdf (52.72 KB)