Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování celkového energetického auditu na vybrané objekty energetického hospodářství města Litvínova
Odesílatel Karel Mutinský
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2022 16:40:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vážení,
vyzýváme Vás k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na energetický audit budov MěÚ Litvínov.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ - Energetický audit.pdf (52.45 KB)