Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2022 13:07:01
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou Vám zasílám vysvětlení k ZD a vzor čestného prohlášení.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (100.67 KB)
- VZOR - čestné prohlášení SOP.docx (43.63 KB)