Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky stožárů veřejného osvětlení
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2022 11:57:22
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Záměrem zadavatele je výběr vhodného dodavatele a následné uzavření rámcové smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost poskytne zadavateli příslušný předmět plnění této zakázky tj. dodávky stožárů veřejného osvětlení pro společnost Technické služby Litvínov s.r.o.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - dodávky stožárů VO (f).pdf (148.75 KB)