Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky stavebního materiálu
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2022 13:31:32
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Záměrem zadavatele je výběr vhodného dodavatele a následné uzavření rámcové smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost poskytne zadavateli příslušný předmět plnění této zakázky tj. dodávky stavebního materiálu pro společnost Technické služby Litvínov s.r.o.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - stavební materiál (f).pdf (209.12 KB)