Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínova
Odesílatel Simona Kohoutková
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2021 16:08:21
Číslo jednací ve SpSl MELT/50654/2021
Předmět Výzva

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínova".

Předmětem plnění veřejné zakázky je: provedení plošných oprav povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínov. Jedná se o tři samostatné úseky, na úsecích bude provedena plošná oprava stávajícího poškozeného povrchu. Práce budou provedeny dle přiložených jednotlivých položkových rozpočtů prací ke každému úseku.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ (2).pdf (51.55 KB)