Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 1 ks svahové sekačky - nosiče nářadí vč. příslušenství
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2021 12:19:49
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu - Svahová sekačka - nosič nářadí vč. příslušenství.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.pdf (139.21 KB)