Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky stavebního materiálu
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Technické služby Litvínov s.r.o. [IČO: 25423835]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 13:00:11
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky stavebního materiálu pro Technické služby Litvínov s.r.o.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - stavební materiál (f).pdf (341.17 KB)